INAE Expert Pool

Section I: Civil Engineering

1 Ms Alpa Sheth
2 Dr. Amrik Singh Chawla
3 Dr. B. H. Lakshmana Gowda
4 Dr. Bidhan Chandra Roy
5 Dr. D. Swaminadhan
6 Dr. Elattuvalappil Sreedharan
7 Dr. Hari Ram Sharma
8 Dr. Hemant B Kaushik
9 Dr. Mittar Pal Dhir
10 Dr. Narendra Kumar Tyagi
11 Dr. Prabir Chandra Basu
12 Dr. Prem Krishna
13 Dr. Rajendra Kumar Bhandari
14 Dr. Rama Shankar Varshney
15 Dr. Shaikh Faruque Ali
16 Dr. Suresh Kumar Gupta
17 Dr. Sushil Kumar Kamra
18 Mr. Asuri Sridharan
19 Mr. B. S. Sudhir Chandra
20 Mr. M. Gopalakrishnan
21 Mr. Man Mohan Madan
22 Mr. Mukuteswara Gopalakrishnan
23 Mr. Narayanan Lakshmanan
24 Mr. Rajaram Bojji
25 Mr. Subba Arunachala Reddi
26 Mr. Subhash Chander
27 Mr. Subimal Ghosh
28 Mr. V. K. Agnihotri
29 Mr. V. N. Heggade
30 Mr. Vipin Chandra Sharma
31 Ms. Dipti Ranjan Sahoo
32 Prof. Baidurya Bhattacharya
33 Prof. Deepankar Choudhury
34 Prof. Devendra Narain Singh
35 Prof. Kittur Gundappa ranga Raju
36 Prof. M. C. Deo
37 Prof. Mahesh Tandon
38 Prof. Mukesh Sharma
39 Prof. Navakanta Bhat
40 Prof. Prabhata K. Swamee
41 Prof. Rangachar Narayan Iyengar
42 Prof. S. K. Khanna
43 Prof. S. Mohan
44 Prof. S. N. Tripathi
45 Prof. Santosh Kapuria
46 Prof. Sriman Kumar Bhattacharyya
47 Prof. Srinivasan Arunachalam
48 Prof. Subhasish Dey
49 Prof. Subrata Chakraborty
50 Prof. Subrata Chowdhury
51 Prof. Sudhir K. Jain
52 Prof. Sundaramoorthy Rajasekaran
53 Prof. Sundaravadivelu Ranganathan
54 Prof. Tarun Gupta
55 Prof. Tarun Kant
56 Professor Challa Venkata Ramana Murty
57 Professor Nagesh R. Iyer
58 Professor Narasimhan Raghavan

Section III: Mechanical Engineering

1 Dr Ashitava Ghosal
2 Dr. A. L. Chandraker
3 Dr. Anandaroop Bhattacharya
4 Dr. Aprameyan Kuppann Iyengar
5 Dr. B. V. A. Rao
6 Dr. C Ranganayakulu
7 Dr. Chinnana Pichu Ramanarayanan
8 Dr. Dasharath Ram
9 Dr. Gopal Prasad Sinha
10 Dr. J. Krishnan
11 Dr. Narayanaswami Ravichandran
12 Dr. P. A. Lakshminarayanan
13 Dr. Palanivelu Sivakumar
14 Dr. Perumal Chellapandi
15 Dr. Rajneesh Bhardwaj
16 Dr. Ravi Bhushan Grover
17 Dr. Sivasambu Mahesh
18 Dr. Vijay Kumar Jain
19 Mr. Anil Kumar Sinha
20 Mr. Arun Ramchandani
21 Mr. Bhujanga Rao Vepakomma 
22 Mr. C. S. Shankar Ram 
23 Mr. D. V.Singh 
24 Mr. Jayarajan K.
25 Mr. Needamangalam Srinivasan Mohan Ram 
26 Mr. Ramesh Ramkrishna Akarte
27 Mr. Sekhar Majumdar 
28 Prof. Amit Agrawal
29 Prof. Anil Waman Date
30 Prof. Anindya Chatterjee
31 Prof. Asok Kumar Mallik
32 Prof. Avinash Kumar Agarwal
33 Prof. Bantwal Srinivasa Prabhu
34 Prof. C. Balaji 
35 Prof. Gondi Kondaiah Ananthasuresh
36 Prof. Kankanhalli Narasimhasastry Seetharamu 
37 Prof. Kshitij Gupta
38 Prof. M. L. Munjal
39 Prof. Manas Chandra Ray
40 Prof. Muralidhar Krishnamurthy
41 Prof. Naresh Tandon
42 Prof. Pradip Dutta
43 Prof. Prasanta K. Mishra
44 Prof. Prem Vrat 
45 Prof. Ramamurthy Natarajan
46 Prof. Ramesh Krishnamurthi
47 Prof. Sadagopan Narayanan
48 Prof. Srikantiah Srinivasa Murthy
49 Prof. Subhash Chandra Mishra
50 Prof. Suman Chakraborty
51 Prof. V. Radhakrishnan
52 Professor Arindrajit Chowdhury
53 Professor Arun Kumar De
54 Professor BIJAN KUMAR DUTTA
55 Professor Saptarshi Basu
56 Professor Sudarshan Kumar
57 Professor Surjya Kumar Maiti
58 Professor Viswanatha Ramamurti