INAE Expert Pool

Section I: Civil Engineering

1 Ms Alpa Sheth
2 Dr. Amrik Singh Chawla
3 Mr. Asuri Sridharan
4 Prof. Baidurya Bhattacharya
5 Dr. B. H. Lakshmana Gowda
6 Mr. B. S. Sudhir Chandra
7 Dr. Bidhan Chandra Roy
8 Dr. D. Swaminadhan
9 Prof. Deepankar Choudhury
10 Prof. Devendra Narain Singh
11 Ms. Dipti Ranjan Sahoo
12 Dr. Elattuvalappil Sreedharan
13 Dr. Hari Ram Sharma
14 Dr. Hemant B Kaushik
15 Prof. Kittur Gundappa ranga Raju
16 Prof. M. C. Deo
17 Mr. M. Gopalakrishnan
18 Prof. Mahesh Tandon
19 Mr. Man Mohan Madan
20 Dr. Mittar Pal Dhir
21 Prof. Mukesh Sharma
22 Mr. Mukuteswara Gopalakrishnan
23 Professor Nagesh R. Iyer
24 Professor Narasimhan Raghavan
25 Mr. Narayanan Lakshmanan
26 Dr. Narendra Kumar Tyagi
27 Prof. Navakanta Bhat
28 Prof. Prabhata K. Swamee
29 Dr. Prabir Chandra Basu
30 Dr. Prem Krishna
31 Mr. Rajaram Bojji
32 Dr. Rajendra Kumar Bhandari
33 Dr. Rama Shankar Varshney
34 Prof. Rangachar Narayan Iyengar
35 Prof. S. K. Khanna
36 Prof. S. N. Tripathi
37 Prof. S. Mohan
38 Prof. Santosh Kapuria
39 Dr. Shaikh Faruque Ali
40 Prof. Sriman Kumar Bhattacharyya
41 Prof. Srinivasan Arunachalam
42 Mr. Subba Arunachala Reddi
43 Mr. Subhash Chander
44 Prof. Subhasish Dey
45 Mr. Subimal Ghosh
46 Prof. Subrata Chakraborty
47 Prof. Subrata Chowdhury
48 Prof. Sudhir K. Jain
49 Prof. Sundaramoorthy Rajasekaran
50 Prof. Sundaravadivelu Ranganathan
51 Dr. Suresh Kumar Gupta
52 Dr. Sushil Kumar Kamra
53 Prof. Tarun Gupta
54 Prof. Tarun Kant
55 Mr. Vipin Chandra Sharma
56 Mr. V. K. Agnihotri
57 Mr. V. N. Heggade

Section III: Mechanical Engineering

1 Dr. A. L. Chandraker
2 Prof. Amit Agrawal
3 Dr. Anandaroop Bhattacharya
4 Prof. Anil Waman Date
5 Mr. Anil Kumar Sinha
6 Prof. Anindya Chatterjee
7 Dr. Aprameyan Kuppann Iyengar
8 Professor Arindrajit Chowdhury
9 Professor Arun Kumar De
10 Mr. Arun Ramchandani
11 Prof. Asok Kumar Mallik
12 Prof. Avinash Kumar Agarwal
13 Dr. B. V. A. Rao
14 Prof. Bantwal Srinivasa Prabhu
15 Mr. Bhujanga Rao Vepakomma 
16 Mr. C. S. Shankar Ram 
17 Prof. C. Balaji 
18 Dr. Chinnana Pichu Ramanarayanan
19 Dr. C Ranganayakulu
20 Mr. D. V.Singh 
21 Dr. Dasharath Ram
22 Prof. Gondi Kondaiah Ananthasuresh
23 Dr. Gopal Prasad Sinha
24 Dr. J. Krishnan
25 Mr. Jayarajan K.
26 Dr. K. N. Agarwal 
27 Prof. Kankanhalli Narasimhasastry Seetharamu 
28 Prof. Kshitij Gupta
29 Prof. M. L. Munjal
30 Prof. Manas Chandra Ray
31 Prof. Muralidhar Krishnamurthy
32 Dr. Narayanaswami Ravichandran
33 Prof. Naresh Tandon
34 Mr. Needamangalam Srinivasan Mohan Ram 
35 Dr. P. A. Lakshminarayanan
36 Dr. Palanivelu Sivakumar
37 Dr. Perumal Chellapandi
38 Prof. Pradip Dutta
39 Prof. Prasanta K. Mishra
40 Prof. Prem Vrat 
41 Dr. R. S. Agarwal 
42 Dr. Rajneesh Bhardwaj
43 Prof. Ramamurthy Natarajan
44 Prof. Ramesh Krishnamurthi
45 Mr. Ramesh Ramkrishna Akarte
46 Dr. Ravi Bhushan Grover
47 Prof. Sadagopan Narayanan
48 Mr. Sekhar Majumdar 
49 Dr. Sivasambu Mahesh
50 Prof. Srikantiah Srinivasa Murthy
51 Prof. Subhash Chandra Mishra
52 Professor Sudarshan Kumar
53 Prof. Suman Chakraborty
54 Professor Surjya Kumar Maiti
55 Prof. V. Radhakrishnan
56 Dr. Vijay Kumar Jain
57 Professor Viswanatha Ramamurti