INAE Expert Pool

Section I: Civil Engineering (INAE Fellows)

1 Ms. Alpa Sheth
2 Dr. Amrik Singh Chawla
3 Mr. Asuri Sridharan
4 Dr. B. H. Lakshmana Gowda
5 Mr. B. S. Sudhir Chandra
6 Prof. Baidurya Bhattacharya
7 Dr. Bidhan Chandra Roy
8 Prof. Challa Venkata Ramana Murty
9 Dr. D. Swaminadhan
10 Prof. Devendra Narain Singh
11 Dr. Elattuvalappil Sreedharan
12 Dr. Hari Ram Sharma
13 Prof. Kittur Gundappa ranga Raju
14 Prof. M. C. Deo
15 Mr. M. Gopalakrishnan
16 Prof. Mahesh Tandon
17 Mr. Man Mohan Madan
18 Dr. Mittar Pal Dhir
19 Prof. Mukesh Sharma
20 Mr. Mukuteswara Gopalakrishnan
21 Prof. Nagesh R. Iyer
22 Prof. Narasimhan Raghavan
23 Mr. Narayanan Lakshmanan
24 Dr. Narendra Kumar Tyagi
25 Prof. Navakanta Bhat
26 Prof. Prabhata K. Swamee
27 Dr. Prabir Chandra Basu
28 Dr. Prem Krishna
29 Mr. Rajaram Bojji
30 Dr. Rajendra Kumar Bhandari
31 Dr. Rama Shankar Varshney
32 Prof. Rangachar Narayan Iyengar
33 Prof. S. K. Khanna
34 Prof. S. Mohan
35 Prof. S. N. Tripathi
36 Prof. Santosh Kapuria
37 Prof. Sriman Kumar Bhattacharyya
38 Prof. Srinivasan Arunachalam
39 Mr. Subba Arunachala Reddi
40 Mr. Subhash Chander
41 Prof. Subhasish Dey
42 Prof. Subrata Chakraborty
43 Prof. Subrata Chowdhury
44 Prof. Sudhir K. Jain
45 Prof. Sundaramoorthy Rajasekaran
46 Prof. Sundaravadivelu Ranganathan
47 Dr. Suresh Kumar Gupta
48 Dr. Sushil Kumar Kamra
49 Prof. Tarun Kant
50 Mr. V. K. Agnihotri
51 Mr. V. N. Heggade
52 Mr. Vipin Chandra Sharma

 

Section I: Civil Engineering (INAE Young Associates)

1 Prof. Deepankar Choudhury
2 Dr. Dipti Ranjan Sahoo
3 Dr. Hemant B Kaushik
4 Dr. Shaikh Faruque Ali
5 Mr. Subimal Ghosh
6 Prof. Tarun Gupta

Section III: Mechanical Engineering (INAE Fellows)

1 Dr. A. L. Chandraker
2 Prof. Amit Agrawal
3 Mr. Anil Kumar Sinha
4 Prof. Anil Waman Date
5 Prof. Anindya Chatterjee
6 Dr. Aprameyan Kuppann Iyengar
7 Prof. Arun Kumar De
8 Mr. Arun Ramchandani
9 Dr. Ashitava Ghosal
10 Prof. Asok Kumar Mallik
11 Prof. Avinash Kumar Agarwal
12 Dr. B. V. A. Rao
13 Prof. Bantwal Srinivasa Prabhu
14 Mr. Bhujanga Rao Vepakomma
15 Prof. Bijan Kumar Dutta
16 Dr. C Ranganayakulu
17 Prof. C. Balaji
18 Dr. Chinnana Pichu Ramanarayanan
19 Mr. D. V.Singh
20 Dr. Dasharath Ram
21 Prof. Gondi Kondaiah Ananthasuresh
22 Dr. Gopal Prasad Sinha
23 Dr. J. Krishnan
24 Mr. Jayarajan K.
25 Prof. Kankanhalli Narasimhasastry Seetharamu
26 Prof. Kshitij Gupta
27 Prof. M. L. Munjal
28 Prof. Manas Chandra Ray
29 Prof. Muralidhar Krishnamurthy
30 Dr. Narayanaswami Ravichandran
31 Prof. Naresh Tandon
32 Mr. Needamangalam Srinivasan Mohan Ram
33 Dr. P. A. Lakshminarayanan
34 Dr. Palanivelu Sivakumar
35 Dr. Perumal Chellapandi
36 Prof. Pradip Dutta
37 Prof. Prasanta K. Mishra
38 Prof. Prem Vrat
39 Prof. Ramamurthy Natarajan
40 Prof. Ramesh Krishnamurthi
41 Mr. Ramesh Ramkrishna Akarte
42 Dr. Ravi Bhushan Grover
43 Prof. Sadagopan Narayanan
44 Prof. Saptarshi Basu
45 Mr. Sekhar Majumdar
46 Prof. Srikantiah Srinivasa Murthy
47 Prof. Subhash Chandra Mishra
48 Prof. Suman Chakraborty
49 Prof. Surjya Kumar Maiti
50 Prof. V. Radhakrishnan
51 Dr. Vijay Kumar Jain
52 Prof. Viswanatha Ramamurti

 

Section III: Mechanical Engineering (INAE Young Associates)

1 Dr. Anandaroop Bhattacharya
2 Prof. Arindrajit Chowdhury
3 Mr. C. S. Shankar Ram
4 Dr. Rajneesh Bhardwaj
5 Dr. Sivasambu Mahesh
6 Prof. Sudarshan Kumar